🧠
Yapay Zeka
Yapay zeka (artificial intelligence) öğrenme bağlantıları

🌟 Faydalı Kaynaklar

🏫 Stanford Cheet Sheets

🌎 Türkçe Yapay Zeka Kaynakları

📚 Kütüphaneler

🥽 ImageAI

Bilgisayar Görüşü tabanlı uygulamalar geliştirmeyi kolaylaştıran bir kütüphane

✨ Açık Kaynak Model Siteleri

📋 Bağlantı Listesi

Last modified 1yr ago