📊 Veri Bilimi

Veri bilimi (Data Science) öğrenme bağlantıları

💽 Veri Kümeleri (Dataset)

🎒 Faydalı Araçlar

🚩 Roadmap

🌍 Faydalı Kaynaklar

📚 Faydalı Kurslar

👨‍🔬 Uygulamalı Veri Bilimi Kursu