📊
Veri Bilimi
Veri bilimi (Data Science) öğrenme bağlantıları

💽 Veri Kümeleri (Dataset)

🎒 Faydalı Araçlar

🚩 Roadmap

GitHub - MrMimic/data-scientist-roadmap: Toturials coming with the "data science roadmap" picture.
GitHub

🌍 Faydalı Kaynaklar

GitHub - andkret/Cookbook: The Data Engineering Cookbook
GitHub

📚 Faydalı Kurslar

Applied Data Science with Python
Coursera
👨‍🔬 Uygulamalı Veri Bilimi Kursu