🐍
Python
Python öğrenme bağlantıları

🌟 Tavsiye Edilen Kaynaklar

🚀 Türkçe Kaynaklar

📜 Ayrıntılı Yabacı Kaynaklar

🤹 Eğlenceli Kaynaklar

techwithtim - Overview
GitHub

😱 Bilinmeyen Bilgiler

GitHub - boppreh/wtfpython: Exploring Python through counter-intuitive snippets. If you think you know Python, think once more!
GitHub

🧮 Algoritma Örnekleri

GitHub - TheAlgorithms/Python: All Algorithms implemented in Python
GitHub

🧰 Python Araçları