📱
Android
Mobil programlamada kullanılan dil

🌟 Türkçe Çalışma Kaynakları

Çalışma Yolu
Android ~ YEmreAk
Android Notlarım
Android ~ YEmreAk

📕 Faydalı Kitaplar

Android Developer Fundementals Course.pdf
16MB
PDF

🌍 Faydalı Siteler

🧱 Proje Yapıları

🌠 RoomDB Yapısı

architecture-components-samples/BasicSample at master · android/architecture-components-samples
GitHub